Apraksts

Pārtikas produktiem nekaitīgu biocīdus saturošu attīrītājvielu un attaukotājvielu maisījums.